Bayer Meters Reimbursement Program

DEVICE NAME TELUS PIN
Bayer Contour Next Meter 55555550
Bayer Breeze2 Meter 55555552
Bayer Contour Next EZ Meter 55555554
Bayer Contour Next USB Meter 55555558
Bayer Contour Next One Meter 55555559
Bayer Contour Next GEN Meter 55555564